Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:31' 30-10-2019
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ HIẾU
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ!

MÔN TIN HỌC
LỚP 6B

Giáo viên: Phan Văn Huy
Đáp án:
Bước 1: Chọn nút lệnh Insert Table (chèn bảng) trên thanh công cụ chuẩn.
Bước 2: Nháy giữ nút trái chuột và kéo thả để chọn số hàng và số cột cho bảng rồi thả nút chuột.

Câu hỏi: Em hãy nêu các bước tạo bảng trong Word?
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Để tạo màu nền cho một trang chiếu ta thực hiện qua mấy bước?
BÀI 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Tạo bảng
Chèn thêm hàng hoặc cột
Bố trí nội dung trên trang chiếu
Thay đổi kích thước của cột hay hàng
BÀI 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
Xóa hàng, cột hoặc bảng
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
2. Thay đổi kích thước của cột hay hàng:
1. tạo bảng:
3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
a. Chèn thêm hàng:
* Cách 1:
* Cách 2:
- Bước 1: Di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng)
- Bước 2: nhấn Enter
- Bước 1: Di chuyển con trỏ soạn thảo tới ô cuối cùng của bảng
- Bước 2: nhấn Tab
Một hàng mới được chèn thêm sau hàng có con trỏ và con trỏ soạn thảo
chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.
Word
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
a. Chèn thêm hàng:
* Cách 3:
- Bước 1: Đưa con trỏ vào một ô trong hàng
- Bước 2:Chọn lệnh Table  Insert  Rows Above (Chèn hàng vào bên trên con trỏ) hoặc Table  Insert Rows Below (Chèn hàng vào bên dưới con trỏ)

Một hàng mới được chèn thêm sau hàng trên hoặc dưới của hàng có con trỏ
soạn thảo
Word
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
a. Chèn thêm hàng:
b. Chèn thêm cột:
- Bước 1: Đưa con trỏ vào một ô trong cột.
- Bước 2: Chọn lệnh Table  Insert  Columns to the Left (Chèn cột vào bên trái) hoặc Table  Insert Columns to the Right (Chèn cột vào bên phải)
 Cột mới sẽ được thêm vào bên trái (hoặc bên phải) cột có con trỏ.
Word
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
4. xóa hàng, cột hoặc bảng:
a. Xóa hàng:
- Bước 1: Chọn hàng hoặc đưa con trỏ soạn thảo vào hàng cần xoá.
- Bước 2: Chọn lệnh TableDeleteRows (Xoá hàng)
Word
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
4. xóa hàng, cột hoặc bảng:
b. Xóa cột:
- Bước 1: Chọn cột hoặc đưa con trỏ soạn thảo vào cột cần xoá.
- Bước 2: Chọn lệnh TableDeleteColumns (Xoá cột)
Word
a. Xóa hàng:
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
4. xóa hàng, cột hoặc bảng:
a. Xóa hàng:
- Bước 1: Chọn bảng cần xoá.
- Bước 2: Chọn lệnh TableDeleteTable (Xoá bảng)
Word
b. Xóa cột:
c. Xóa bảng:
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
Sơ đồ tư duy:
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
Bài tập củng cố
kiến thức đã học
Câu 1: Để chèn thêm cột ta thực hiện qua mấy bước?
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
Câu 2: Có bao nhiêu cách để chèn thêm hàng?
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
Câu 3: Để xóa bảng ta chọn bảng cần xóa và chọn lệnh?
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
Về nhà học thuộc bài và làm các bài tập trong sách giáo khoa.
- Chuẩn bị tiết sau thực hành.
Hướng dẫn về nhà
Bài 21:
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (TT)
Giờ học đến đây kết thúc!
Xin mời quý thầy cô và các em nghỉ.
 
Gửi ý kiến